SELECT * FROM ficha WHERE (YEAR(fecha_inicio)<=1969 AND YEAR(fecha_fin)<=1969)

Signatura: 0015-01 CF, 3r-4r

Data: 1969-11-24

ID 10788 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Sendagile titularraren hutsaldia betetzeari buruzko eskaera.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0015-01 CF, 1r-2v

Data: 1969-11-10

ID 10787 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Fleming parkearen handitze eta hobekuntza # Zubasti, Urruzola eta Iraola jaunek Almortzan eraikitako eraikina zergen %90az salbuestea # Amasa, Malkarre eta Otzabiko bideko argiteria publikoaren handitze eta hobekuntza # Lursail pribatuen eskuratzea, udal obrak burutzeko beharrezkoak direnak # Semaforoak jartzeko aurrekontuaren onarpena # Azterketa hidrogeologikoa Bartzelonako General de Aguas-ACHOHL-Asociados-i eskatzea, udal zerbitzuetarako beharrezkoa den ura aurkitzeko # Eskualdeko Lehen Hezkuntzako eskolaren eraikuntzari buruzko eskaerak # Abalderen ordainsariak onartzea, plano topografiko bat lortzeko egindako lanak direla eta.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 97v-99r

Data: 1969-10-06

ID 11279 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

24/25 Poligonoaren Ordenazioko Plan Partzialaren aldaketa onartzea # Aguas-Schhl-Asociados enpresari ur bilaketa lana esleitzea # Ur-zulaketa Eusebio Lekuonari ematea # Bear-zana elkarteari diru-laguntza # Zabor-bilketa eta garraio zerbitzua # Kreditu Aldaketa espedientea onartzea # Tren-geltokirako bidearen hobekuntza lanak # Gai-zerrendatik kanpo eta premiazkoak: Udaletxeko eraberritzen lanen oinarriak onartzea # Anbulatorioa, Mediku-etxea eta Estalitako Plazen eraikuntza lanen eskritura formalizatzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 94v-97v

Data: 1969-09-11

ID 11277 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Ohiko Aurrekontuko kredituak aldatzea # Hainbat udal-lanen proiektu, aurrekontu eta memorien finantzaketa, Ez-ohiko Aurrekontuan sartzea # Udaletxea eraberritzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntza onartzea # Hainbat udal lan burutzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako aurrerakina # Ezohiko Aurrekontura, kreditu aldaketa espedienteak bidaltzea # Amasan estolderia berria jartzea # Beotegi ituruburuko aprobetxamendua, ur-hornidura handitzeko # Uda-idazkaritzarako idazmakina erostea # Udal-andel zaharra konpontzea # Gai-zerrendatik kanpo: 12 Poligonoaren Ordenazioko Plan Partziala onartzea (birpartzelazioa) # 11 Poligonoaren Plan Partziala onartzea (birpartzelazioa).

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 93v-94r

Data: 1969-07-07

ID 11275 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Diru-laguntzak Parrokia-zentruari eta Amasako Lehen Hezkuntzako Parrokia Eskolari # Ohiko Aurrekontuko kredituak aldatzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 93r

Data: 1969-07-04

ID 11274 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Ondarea Administratzeko eta Balio Lagungarri eta Independienteen Kontu Orokorrak onartzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 90r-92v

Data: 1969-06-09

ID 11272 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Kreditu Aldaketa espedientea onartzea # Telebistak eskoletarako # Kale-garbitzaile kargua Lorentzo Patrocinio Gartziari # Gauzain kargurako bi udaltzain izendatzea # 24/25 Poligonoaren Plan Partziala behin-behingoz onartzea # RENFEko geltokira doan bidea konpontzeko lanak # Batxillergo ikasketak egiteko eskolaren eraikuntza # Donostia-Tolosa Errepide Nazionaleko zabaltzea # Beotegiko iturburuaren aprobetxamendua # Anbulatorioaren, Mediku-etxearen eta Udaletxeko eraberritze eta handitze lanak.


akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 2910-11

Data: 1969-05-12 / 1969-05-14

ID 47234 Sailkapena: Zerbitzuak - Hirigintza eta obrak - Obra txikiak - 3.1.13.

Igeltseroei, iturginei eta bestelako langileei bidalitako abisua. Udalaren baimenik gabe obrak ez ditzaten egin.

espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 0014-04 CF, 89v-90r

Data: 1969-04-28

ID 11270 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Ez-ohiko aurrekontuaren onarpena.


akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 88v-89v

Data: 1969-04-21

ID 11269 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

12 Poligonoaren Antolamendu Plan Partziala # Osasun-laguntzako Zentruako, Mediku-etxekon, Komunetako eta Estalitako Plazako lanak # Beotegi iturburuko aprobetxamendua.


akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 87r-88r

Data: 1969-03-17

ID 11267 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Diru-laguntza Ikastolari # 24/25 Poligonoaren Plan Partziala # Haurrentzako bi gela berri sortzea mahai gainean uztea # Udal Lan eta Zerbitzuen Ez-ohiko Aurrekontuz onartzea # Bi semaforo jartzea, Irun-Madril errepidean # 24/25 Poligonoaren Urbanizazio-plana # Biztanle-entitate erlazioa onartzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 85v-86v

Data: 1969-02-10

ID 11265 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

1969ko Ohiko Aurrekontua onartzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 84r-85v

Data: 1969-02-03

ID 11263 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Amasamendiko lursailen enkantea, baso-aprobetxamendurako # 12 Poligonoaren Plan Partziala # Santiago Tejerori eskersaria, garbitzaile eta udaltzain zerbitzuengatik # Fraisorotik Atekarako herri-bideko lanak # Udal-garbitzaile posturako lehiaketa # Paisages EspaƱoles-i, herriko planoa erosi # Gai-zerrendatik kanpo: Nesken Lehen Hezkuntza Eskolaren hobetze eta mantentze lanak # Ur-andel berria eraikitzea eta hodi-orrokorra handitzea # Kontu-gotorra onartzea.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura: 0014-04 CF, 82v-83v

Data: 1969-01-07

ID 11260 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Parrokia-zentruaren eraikuntza berria # Parrokia-zentruari diru-laguntza # Eskola Nazionalen garbitzaileran soldata igotzea # 11 Poligonoaren Plan Partziala # 24/25 eta 12 Poligonoetako eta Errepide Nazionaleko saihesbidearen proiektuak.

akta Ikusi Fitxa

Signatura: 0014-04 CF, 82r-82v

Data: 1969-01-05

ID 11259 Sailkapena: Gobernua - Udalbatzarra - Udalbatzarreko akta liburuak - Aktak 1.1.4.2.

Konpromisarioen izendapena.

akta Ikusi Fitxa
PDF

Signatura:

Data: 1969 / 1969

ID 184 Sailkapena: - - -espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 1373 - 01

Data: 1969 / 1969

ID 244 Sailkapena: - - -espediente Ikusi Fitxa

Signatura: 1373 - 03

Data: 1969 / 1969

ID 245 Sailkapena: - - -espediente Ikusi Fitxa